U dient de volgende gegevens te mailen voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen:

    • Een KvK inschrijving, niet ouder dan 3 maanden.
    • Kopie van geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde op de KvK. Paspoort of identiteitskaart.

    Indien u geen gebruik wenst te maken van automatisch incasso kunt u dat hieronder aangeven. In dat geval vragen wij een borgsom. Aan de hand van bovenvermelde gegevens zullen wij uw aanvraag verder beoordelen.